!!!! Nieuw !!!!

Voice dialogue

Je kent het wel, die stemmetjes in je hoofd die je doen twijfelen, een engeltje en een duiveltje op je schouder. Naar wie moet je nu eigenlijk luisteren?

Door onze opvoeding en ervaringen in het leven leren we onszelf coping mechanismen aan. Door ervaringen op te doen leren we hoe we ons in een toekomstige zelfde situatie best gedragen. Zo lang die niet de overhand nemen gaat alles goed. Maar wat als ze door slaan? De perfectionist in je zorgt ervoor dat je alles tijdig af hebt, dat je huis netjes is en dat je de puntjes op de "I" zet in alles wat je doet. Maar wat als die er continu is en je niet meer mag falen of luieren? 

In een voice dialogue sessie onderzoeken we samen waar dit vandaan komt en hoe je leert om te voelen wanneer dit stuk in overdrive gaat. 

Marijke Leys, Oprichter van het voice dialogue instituut België legt het als volgt uit:

"Wij als mens bestaan niet uit één ik maar een veelheid van stemmen of delen in ons zijn. In Voice dialogue noemen we dat subpersonen. Voice Dialogue is een methodiek die zowel in coaching als therapie wordt ingezet om mensen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot zelfkennis en de sleutels in handen te geven tot beweging en verandering. 

Drs. Hall en Sidra Stone ontwikkelden de methode in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Ze gaan ervan uit dat onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende subpersonen. Om dit duidelijk te maken gebruiken ze de metafoor van de innerlijke bus. Dé metafoor die onmiddellijk associaties oproept. 

Stel aan iemand maar eens gewoon de vraag: 'Welk deel van jou zit meestal aan het stuur van je innerlijke bus?' Zelfs zonder enige voorkennis zal die persoon zich onmiddellijk afvragen welke eigenschap vooral dominant is in zijn karakter. Iemand zal antwoorden: 'Goh, ik ben nogal perfectionistisch' of 'ik heb graag controle over de dingen.'

Deze chauffeurs die vaak het stuur in handen hebben, noemen we primaire subpersonen. Ze zijn ooit ontstaan deels uit genetisch materiaal en deels gevormd door de context. Die context kan te maken hebben met je gezin van oorsprong, de cultuur waarin je opgroeide, de verwachting van de school, van de maatschappij. Wij ontwikkelen allemaal die delen in ons. Ze zorgen ervoor dat we ons 'gedragen', dat we aandacht krijgen, al dan niet op een positieve manier, dat we erbij horen, dat mensen ons zien. Eigenlijk beschermen die stukken onze kwetsbaarheid. Als een kind bang is van straf vanwege slechte schoolresultaten, dan zal het misschien een harde werker ontwikkelen die elke avond tot 's avonds laatvoor de boeken zit. Als de resultaten toch niet volgen en de straf komt, dan ontstaat misschiende stem van de innerlijke criticus, die het kind het gevoel geeft dat het niet goed genoeg zijn best doet, dat het dom is, waardoor de druk nog groter wordt en het kind stress en angst ontwikkelt. Diezelfde context bij een ander kind kan leiden tot uitstelgedrag of tot dromerijen en een fantasiewereld, waardoor de resultaten ook niet goed zijn, maar het kind op een andere manier omgaat met de mogelijke straf. Onze innerlijke bus en de opbouw ervan zijn volslagen uniek. Niemand heeft dezelfde samenstelling. Toch ontdekken we soms universele delen die we allen herkennen. 

Voor elke primaire subpersoon gaan er ook subpersonen ondergronds, de verstoten stukken. De passagiers die achteraan in de innerlijke bus zittenen zelden of soms nooit de kans krijgen om zich te tonen. Daar zit het onontgonnen terrein. Daar kunnen mensen contact maken met hun groei en mogelijkheden die ze nu nog niet zien. De bedoeling van Voice Dialogue is honoreren wat er nu al is, en daardoor separeren van die belangrijke chauffeurs, zodat er ruimte kan ontstaan om nieuwe delen in jezelf te ontdekken, maar vooral ruimte om te kunnen zitten in de veelheid van alles wat er in jou is. " https://www.voicedialogue.be/Een sessie duurt 1u en kan zowel in combi met een kine behandeling als losstaand. Een voorschrift is niet nodig. Hiervoor is geen terugbetaling van de mutualiteit voorzien. 


Ben je nieuwsgierig? Of ken je het al en ben je toe aan wat persoonlijke groei? Stuur dan een mail naar eb.sneaitsabnna@kjitkarp of bel 012/21.60.55

Ik kijk er alvast naar uit om je te begeleiden in de dialoog met jezelf